Arduino Micro

  • MSP: 7630049200159

  • Giá: 590.000đ

  • Đơn vị tính: Bộ

  • Micro là một bảng vi điều khiển dựa trên ATmega32U4 (biểu dữ liệu), được phát triển cùng với Adafruit. Nó có 20 chân đầu vào / đầu ra kỹ thuật số (trong đó 7 chân có thể được sử dụng làm đầu ra PWM và 12 chân làm đầu vào tương tự), bộ dao động tinh thể 16 MHz, kết nối micro USB, tiêu đề ICSP và nút đặt lại.

Mô tả

Thông số kỹ thuật của Arduino Micro

MICROCONTROLLER ATmega32U4
OPERATING VOLTAGE 5V
INPUT VOLTAGE (RECOMMENDED) 7-12V
DIGITAL I/O PINS 20
PWM CHANNELS 7
ANALOG INPUT CHANNELS 12
DC CURRENT PER I/O PIN 20 mA
DC CURRENT FOR 3.3V PIN 50 mA
FLASH MEMORY 32 KB (ATmega32U4) of which 4 KB used by bootloader
SRAM 2.5 KB (ATmega32U4)
EEPROM 1 KB (ATmega32U4)
CLOCK SPEED 16 MHz
LED_BUILTIN 13
LENGTH 48 mm
WIDTH 18 mm
WEIGHT 13 g

 

Sản phẩm cùng loại

Hiện

Quên mật khẩu?

Hiện

Hiện

Nếu quên mật khẩu. Bạn hãy nhập địa chỉ email vào đây, mật khẩu mới sẽ được gửi đến email của bạn.

Về trang đăng nhập

Close